ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η αγιογραφία εφαρμόζεται σε ξύλο, τοιχογραφία, ύφασμα και αντιμήνσιο.